Chodník v Těpeřské ulici

28.07.2020
Chodník v Těpeřské ulici
V Těpeřské ulici byla dokončena oprava chodníku.

V roce 2018 proběhlo v Těpeřské ulici položení kabelu veřejného osvětlení a nyní se realizovala oprava povrchu chodníku. Práce byly zahájeny na počátku měsíce června. Byly vyrovnány obruby a položena betonová dlažba. Výsledek posuďte sami, např. z přiložených fotografií.

Opravu provedly Technické služby města Železný Brod s r.o. a byla hrazena z rozpočtu města.

 

Mgr. Martin Řehák

vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje

 

 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 13.00
Středa 12.00 - 17.00