Výsledky ankety o podobě lávky

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Výsledky ankety o podobě lávky
23.06.2017
Jak dopadlo hlasování? Podívejte se!

V roce 2016 byla provedena prohlídka lávky přes řeku Jizeru mezi Jiráskovým nábřežím a nábřežím Obránců míru. Na základě výsledku posudku byly zahájeny úvahy o lávce nové. Prvním krokem bylo pro nás bylo zjištění názoru obyvatel, kteří si mohli vybrat z nabídky možností, vzešlých ze zpracovaných studií. Z ankety vyšel "vítězně" návrh č. 6, což je tzv. Vierendeelův nosník, vyznačující se nízkou výškou (cca 160 cm), v našem případě doplněný podpěrami a nosným lanem.

 

Shrnutí ankety

Podrobnosti o anketě

 

Lávku bude nutno řešit v poměrně dohledné době, proto na anketu bude navazovat veřejná zakázka na zpracovatele projektové dokumentace nové lávky. Výsledky ankety vzalo na vědomí zastupitelstvo města na zasedání dne 5. 6. 2017 a byly projednány v komisi pro vzhled města.

 

Všem hlasujícím děkujeme za účast v anketě!

 

Mgr. František Lufinka, starosta města

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta města