Sběrný dvůr v Železném Brodě opět otevřen

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Sběrný dvůr v Železném Brodě opět otevřen
07.09.2015

 

Od dnešního dne je opět otevřen pro veřejnost Sběrný dvůr v Železném Brodě. Důvodem pro uzavření byla rekonstrukce areálu sběrného dvora, během níž byla vybudována dešťová kanalizace, areál byl oplocen, část plochy získala asfaltový povrch a bylo vybudováno nové osvětlení areálu. Sběrný dvůr byl vybaven novým lisem, vrátnicí a zejména váhou, která umožní zpřesnit množství přiváženého a odváženého odpadu. Cílem projektu, podpořeného v rámci 52. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013, bylo zefektivnění nakládání s komunálním odpadem a nebezpečným odpadem na území města Železný Brod.

Po skončení 2. etapy modernizace sběrného dvora Město Železný Brod zjišťuje možnosti pro uskutečnění 3. etapy, navazující na již proběhlé práce, a v rámci které by nový asfaltový povrch mohly získat i zbývající plochy v areálu.

Po proběhlé závěrečné prohlídce nyní lze opět využívat sběrný dvůr na 100%. I nadále bude ve sběrném dvoře otevřeno v závislosti na období. V „zimním období“ bude doba zkrácena, v „letním období“ bude sběrný dvůr otevřen ve vybrané dny až do 18. hodiny.

 

                          BŘEZEN AŽ ŘÍJEN                                       LISTOPAD AŽ ÚNOR

Pondělí            9 – 18 hodin                                                    9 – 16 hodin

Úterý                 9 – 14 hodin                                                    9 – 14 hodin

Středa              9 – 18 hodin                                                    9 – 16 hodin

Čtvrtek              9 – 14 hodin                                                    9 – 14 hodin

Pátek                9 – 18 hodin                                                    9 – 16 hodin

Sobota             9 – 12 hodin                                                     9 – 12 hodin