Návštěva Chvalíkovic

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Návštěva Chvalíkovic
26.06.2015

 

V minulých dnech se uskutečnila návštěva delegace našeho města v obci Chvalíkovice, která leží poblíž Opavy. Návštěva se uskutečnila na pozvání starosty obce Chvalíkovice pana Radima Hlaváče u příležitosti 570. výročí první zmínky o obci a 120. výročí založení místního hasičského sboru. Delegaci našeho města tvořili místostarosta Mgr. Ivan Mališ, bývalá kronikářka paní Eva Vozková a manželé Janatovi udržující dlouholeté styky s jednou z chvalíkovických rodin. Současně se do Chvalíkovic vypravili také zástupci Sboru dobrovolných hasičů ze Železného Brodu.

Železný Brod převzal kmotrovství nad Chvalíkovicemi v roce 1946 v rámci pomoci obci, která byla válkou velmi poškozena především v důsledku tzv. Ostravsko-opavské operace v dubnu 1945. Pomoc v následujících letech byla mnohostranná a vytvořila řadu přátelských vazeb mezi občany Železného Brodu a Chvalíkovic. Chvalíkovičtí si naší pomoci dodnes velmi cení a dá se říci, že tento vděk nebo alespoň přátelské vztahy přecházejí z generace na generaci.

V rámci návštěvy si starosta Chvalíkovic pan Radim Hlaváč a místostarosta pan Ing. Dalibor Krejčiřík vyměnili s naším místostarostou názory týkající se současných úkolů a problémů spojených s vedením obou obcí, podělili se o zkušenosti v oblasti dotací, byla rovněž diskutována otázka dalších vzájemných vztahů mezi Železným Brodem a Chvalíkovicemi. Zástupci obou obcí si navzájem předali věcné dary.

Naše delegace i zástupci SDH Železný Brod se také zúčastnili bohatého kulturního programu včetně ukázky požárního útoku nejmladších a ukázky nejstarší i nejmodernější hasičské techniky při zásahu. Na slavnostní schůzi SDH Chvalíkovice byly oběma našimi delegacemi předány dary chvalíkovickým hasičům a poté jsme se zúčastnili slavnostního průvodu obcí.

Na závěr naše delegace pozvala zástupce Chvalíkovic na festival Skleněné městečko, kde rovněž budou projednány oslavy 70. výročí vzájemných vztahů připadající na rok 2016.

 

 

Fotografie z návštěvy Chvalíkovic: