DEN ZEMĚ 2016

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > DEN ZEMĚ 2016
25.04.2016
V pátek 22. dubna jsme spolu s žáky a pedagogy ze ZŠ Pelechovská oslavili mezinárodní svátek "Den Země".

Za finanční podpory Nadace ČEZ a Města Železný Brod byla u základní školy vysázena okrasná alej - 14 kusů kultivaru hlohu obecného. O sázení stromů se za přispění odborného dozoru postarali sami žáci. Každá třída si zde vysadila "svůj" strom, o který se bude dále starat. Pomoci se sázením přišel starosta města, pan František Lufinka spolu s panem poslancem Václavem Horáčkem. Jak oba zmínili v úvodním proslovu, hlavním smyslem této akce je především environmentální výchova - snaha, aby si žáci vytvářeli pozitivní vztah k přírodě a byli motivováni k její ochraně. Děti a učitelé se kromě sázení aleje podíleli na úklidu venkovního areálu školy. Reportáž TV NOVA zachycující celou akci je k vidění (přesně od 21. minuty) zde.