Výsledky soutěže

27.02.2012
Porota na svém hodnotícím zasedání v pátek 24. února 2012 určila vítězné návrhy v rámci soutěže.

Výsledek soutěže:

1. cena    návrh č. 28
2. cena    návrh č. 5
3. cena    návrh č. 25

Autory soutěžních návrhů jsou:

Návrh č. 28:

MOLO ARCHITEKTI s.r.o.
MgA. Pavel Griz, Bubenská 1, Praha 7
MgA. Tereza Kučerová, Bubenská 1, Praha 7
MgA. Patrik Zamazal, Nekoř 303

Návrh ve 2. kole velice vhodně dopracoval zadání soutěže, materiálově i prostorově, koncept vhodný pro realizaci.
Plánované dostavby bloků mají vhodnou proporci i umístění. Přínosná je i práce s  břehy potoka Žernovníka, jež vytváří další městotvorná zákoutí.
Navržené prostory jsou různorodé, mají přiměřené měřítko a obohacují místo i město.
Návrh má jasně definované využití výhledově zastavitelných prostorů, přičemž všechny realizační etapy jsou hodnotné.
Otázkou je forma technického řešení silnice III. třídy a její ohraničení sloupky.
Porota doporučuje návrh k realizaci.

Návrh č. 5

Atelier Urbi s.r.o., Chopinova 9, Brno

Jasná urbanistická kompozice místa, která zklidňuje, vymezuje vhodně proporce veřejných prostorů ve vztahu k místu a uměřenými stavebními objemy doplňuje stávající strukturu. Úspěch realizace 1. etapy je podmíněn relativně náročnou investicí opěrné zdi a objektů pod zvonicí. Kompozice a vztah trojice objektů a opěrné zdi k areálu kostela jsou sporné.
Porota oceňuje objem, rozsah a formální kvalitu celé této práce.

Návrh č. 25

Ing. arch. Daniel Baroš, Revoluční 1704, Rožnov pod Radhoštěm
Ing. arch. Michal Nejezchleb, Vidče 233

Urbanisticky kvalitní koncepce je rozpracovaná v mnoha dílčích, do  detailu propracovaných částech, které však ve výsledku nedávají harmonický celek. Její úplná realizace je závislá na majetkoprávním vypořádání. Porota vysoce hodnotí citlivou práci s urbánním detailem, ale materiálový detail je pro toto území nevhodný.

Jeden z mála návrhů, který řeší vztah obou břehů řeky.