Zpráva o distribuci roušek

V pondělí 30. 3. a v úterý 31. 3. 2020 byla pracovnicemi Informačního a kulturního střediska města provedena distribuce roušek pro občany Železného Brodu ve věku nad 75 let. Byly rozvezeny roušky ušité pracovnicemi městského úřadu a dalšími dobrovolnicemi našeho města. Jednalo se zhruba o 1000 kusů roušek.

Vzhledem k příznivým ohlasům budou nyní stejným způsobem rozvezeny roušky pro občany ve věkové skupině 65 – 74 let. Vzhledem k většímu počtu obyvatel v této věkové skupině tak bude doručeno asi 2000 ks roušek.

Nadále bude ve spolupráci s Českým červeným křížem probíhat distribuce roušek do obchodů, zdravotnických zařízení a dalších institucí podle momentální potřeby.

Na základě dotazů sdělujeme, že další roušky jsou stále potřeba, takže v jejich šití můžete nadále pokračovat. Ušité roušky je možno stále předávat na Informačním a kulturním středisku v budově A městské radnice, případně je odevzdat podle dalších pokynů, které jsou umístěny na dveřích radnice.

Vedení města je velmi potěšeno aktivitou všech, kteří se jakkoliv (materiálem, stříháním, šitím) podílejí na výrobě a distribuci roušek a alespoň symbolicky oceňuje tuto bezesporu pro všechny z nás záslužnou činnost slovy: „Mnohokrát děkujeme.“

Mgr. František Lufinka, starosta

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta  

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 13.00
Středa 12.00 - 17.00