První nanofiltry v Železném Brodě

V pátek 3. 4. 2020  dorazila na základě žádosti vedení města a Městského úřadu do Železného Brodu zásilka 2 750 kusů nanofiltrů, které připravili pracovníci Technické univerzity v Liberci. Jejich výroba a distribuce je financována z prostředků Krizového fondu Libereckého kraje.

V našem městě budou nanofiltry předány především do zdravotnických zařízení, do Domů s pečovatelskou službou a členům hasičských jednotek. Celý den tak probíhá v pracovně starosty přepočítávání a balení sad určených pro jednotlivé instituce a osoby.

Nanofiltr lze používat maximálně 8 hodin v rámci jednoho dne a je určen pro jednorázové použití. Vyžaduje roušky ušité se speciálními rozměry.

 

Mgr. František Lufinka, starosta

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 13.00
Středa 12.00 - 17.00