Dezinfekce pro školská zařízení v Železném Brodě

V souvislosti s uvolňováním vládních opatření vydaných ohledně šíření onemocnění COVID-19 se také město připravuje na zahájení výuky v jím zřizovaných školských zařízeních.

V minulém týdnu se konala porada vedení města s ředitelkami a řediteli těchto organizací, kde se zjišťoval stav zájmu o výuku a vyměňovaly se názory na jednotlivé problémy vzhledem k neexistenci přesných manuálů k provozu těchto zařízení v současné době.

V tomto týdnu obdržely od vedení města obě základní školy, všechny mateřské školy, základní umělecká škola a Středisko volného času Mozaika dezinfekci. Každé školské zařízení dostalo 20 l dezinfekce, její rozmístění ve škole je pak plně v kompetenci ředitelek a ředitelů. Ředitelka ZUŠ, která s výukou začíná nejdříve, si pak vyzvedla také zásobu roušek pro nenadálé případy.

Vedení města společně s ředitelkami a řediteli školských zařízení se tak snaží co nejlépe připravit tyto organizace na zahájení jejich činnosti.

 

                                                                          Mgr. František Lufinka, starosta

                                                                          Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 13.00
Středa 12.00 - 17.00