Další distribuce roušek

V průběhu dnešního dne, tj. středy 8.dubna 2020, dokončují pracovnice Informačního a kulturního střediska rozvoz roušek pro všechny občany Železného Brodu ve věku 64-75 let. Každá občanka nebo občan této věkové skupiny obdrželi 2 ks roušek společně s informačním letákem. Bylo tak rozdáno přibližně 2 000 roušek.

Chtěli bychom rovněž informovat, že při tak velkém objemu poskytovaných roušek, jejich převzetí, přepočítávání, balení a distribuci může dojít k drobným nepřesnostem. Pokud se tedy k těmto občanům rouška nějakým způsobem nedostala, mají možnost si ji vyzvednout v Informačním a kulturním středisku v přízemí budovy A radnice. Za takováto nedopatření se všem omlouváme.

Vedení města znovu děkuje všem, kteří se na šití roušek a jejich distribuci podíleli. Dochází tak k naplnění dalšího z dílčích cílů – vybavit ochrannými prostředky především všechny nejohroženější skupiny obyvatel našeho města.

 

Mgr. František Lufinka, starosta

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa   8:00-12:00, 13:00-17:00