Obnova zeleně na hřbitově v Železném Brodě

V květnu 2015 byla dokončena I. etapa obnovy zeleně na hřbitově v Železném Brodě v Horecké ulici. V loňském roce při provádění údržby – bezpečnostního řezu – aleje odbornou arboristickou firmou ve vstupní části hřbitova a okolo centrálního kříže bylo zjištěno, že vlivem radikálního ořezání lip v devadesátých letech, je alej ve velmi špatném stavu a je nutný okamžitý zákrok. Celkový zdravotní stav dřevin není udržitelný a to ani krátkodobě (viz fotodokumentace).

 

Fotodokumentace:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvním řešením by bylo sesadit sekundární koruny a důslednou odbornou péčí zapěstovat nové koruny stromů. Druhým řešením bylo provést vykácení stromů a vysadit jiné. Vedení města po diskuzi rozhodlo o provedení druhého řešení s tím, že celá akce bude provedena v etapách, tak aby hřbitov nebyl bez vzrostlé zeleně. Na obnovu zeleně na hřbitově v Železném Brodě byl zpracován v roce 2007 projekt od Ing. Terezy Vokurkové, který však nebyl realizován z důvodu naddimenzovaných počtů a komplikované technologie výsadeb. Vedení města proto pověřilo p. Františka Bartůňka ke zpracování jednoduchého projektu – osazovacího plánu – s důrazem na volbu vhodné dřeviny, při zachování tradičního pojetí ozelenění hřbitova. Volba padla na kultivar lípy srdčité „Rancho“. Jedná se o kultivar lípy, který dorůstá 12 – 15 m (viz fotodokumentace obr. č. 4).

V I. etapě byly vykáceny zbylé stromy v SZ a S části hřbitova – 7 lip a 2 cypřišky. Bylo vysazeno celkem 30 lip. Stromky byly zakotveny třemi kůly a kmínek obsypán drcenou kůrou pro zamezení prorůstání plevelů, stromy jsou pravidelně zalévány. V dalším období bude provedeno zapěstování korunky a důsledně bude udržována podchodná výška.

Ve II. etapě v roce 2016 budou vykáceny stromy ve V části hřbitova od centrálního kříže směrem k cestě na Hrubou Horku a dosázena bude celá východní (pravá) polovina hřbitova. Ve III. etapě v roce 2017 bude dokácena vstupní alej a vzrostlé jehličnany v ploše hřbitova. Alej ve vstupní části bude po kácení znovuobnovena. Cílovým stavem je hřbitov s centrální oboustrannou alejí a jednostrannými alejemi podél odbočujících cest. Volba dřeviny byla provedena s ohledem na vzrůst, tak aby byl hřbitov ozeleněn, ale zároveň působil vzdušně a přívětivě.