Obnova IT infrastruktury (IOP)

Město Železný Brod uspělo se žádostí v rámci 22. výzvy IOP (Integrovaný operační program).

Město chtělo realizací projektu dosáhnout modernizace a zefektivnění činností a procesů v oblasti rozvoje jako předpokladu pro zvýšení efektivity řízení a správy města Železný Brod. Získané prostředky byly použity na:

  1. Virtualizaci serverů
  2. Zabezpečení sítě
  3. Sledování sítě a analýza záznamových logů
  4. Periferní zařízení pro digitalizaci dat
  5. Elektronizace dat pro občany města

Fakticky bylo pořízen nový server včetně odpovídajích software pro správu, nový poštovní server, webové aplikace pro prezentaci mapových úloh, skenovací linky, propojené se spisovou službou...

logo