Dovybavení sběrného dvora

V roce 2015 na sběrném dvoře probíhá akce s názvem Dovybavení sběrného dvora.
Součástí prací je vybudování asfaltového povrchu v části dvora, vybudování oplocení okolo celého areálu, umístění nové obslužné buňky, která bude napojena na novou mostovou váhu. Součástí dodávky bude i nový lis, který umožní efektivní lisování tříděných surovin. Vybudována bude i nová dešťová kanalizace a upraveno bude veřejné osvětlení ve dvoře.
Akce Dovybavení sběrného dvora je podpořeno z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS), Primární oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady.

Banner OPŽP 2007 - 2013

Dodavatel:

EVOSA spol. s r.o.

463 42 Frýdštejn 72
IČ 18384501

Předpokládaná doba realizace:

duben - červen 2015

Dokumenty:

Fotodokumentace: