Hádanka - fotografie

Po celý rok 2018 je ve zpravodaji uvedena vždy pouze jedna fotografie s detailem části budovy. Vaším úkolem je zjistit, na které budově se detail nachází a odpověď nám zaslat na info@zelbrod.cz, vždy nejpozději do 10. dne daného měsíce.

leden 2018 - detail je z budovy čp. 668 ul. Masarykova

únor 2018 - detail budovy ČCE na Brodci (ul. Komenského)

březen 2018 - klika hlavního vchodu do budovy radnice

duben 2018 - znak na Zdravotním středisku AVE ul. Masarykova

květen 2018 - erb nad vchodovými dveřmi domu č. p. 115 v ul. Hluboká (Trávníky)

červen 2018 - část hlavice na pískovcové kašně na Malém náměstí

léto 2018 - detail podstavce sochy sv. Jana Nepomuckého na Bělišti

září 2018 - detail dveří budovy "B" MěÚ Železný Brod

říjen 2018 - znak z podstavce sochy Panny Marie, kašna na náměstí 3. května

listopad 2018 - břidlicový štít z domu na náměstí 3. května (Optika)

prosinec 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00