Zásahové obleky pro hasiče

home > Občan > Příležitosti a nabídky > Veřejné zakázky > Zásahové obleky pro hasiče
20.01.2014
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zásahových obleků určených pro potřebu hasičského sboru Města Železný Brod.