Regenerace sídliště Jiráskovo nábřeží - odpadová místa

home > Občan > Příležitosti a nabídky > Veřejné zakázky > Regenerace sídliště Jiráskovo nábřeží - odpadová místa
19.08.2013
Neveřejná zakázka - přímé zadání jednomu uchazeči podle § 18 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek.
Vyzvaný uchazeč - Technické služby města Železný Brod s.r.o.