Dovybavení sběrného dvora v Železném Brodě - administrátor projektu