Podklady pro 10. zasedání Zastupitelstva města s datem konání 1. 2. 2016

home > Občan > Orgány města > Zastupitelstvo města > Podklady ZM pro občany > Podklady pro 10. zasedání Zastupitelstva města s datem konání 1. 2. 2016
27.01.2016

Pozvánka na ZM a tabulka materiálůOrganizační záležitosti


01. Rozpočtová opatření č. 8/2015 (pí. Sochorová - ke schválení)

02. Rozpočet na rok 2016 (pí. Sochorová - ke schválení)

03. Příspěvky ze sociálního fondu (Mgr. Lufinka- ke schválení)

04. Dotační programy města na rok 2016 (Mgr. Mališ - ke schválení)

05. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti (pí. Sochorová - ke schválení)


Nemovitosti


06. Prodej pozemku ppč. 1124/2 v k. ú. Jirkov (pí. Polejová - ke schválení)

07. Prodej pozemku ppč. 48/2 v k. ú. Chlístov (pí. Polejová - ke schválení)

08. Prodej pozemku ppč 645/3 v k. ú. Železný Brod (pí. Polejová - ke schválení)


Dotazy a připomínky členů zastupitelstva a občanů