Kontrolní výbor

Zastupitelstvo města zvolilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 zákona o obcích kontrolní výbor ve složení:

Předseda: André Jakubička
Členové: Ing. Petr Mikšovský Ph.D.
MUDr. Jarmila Kotowská