Kulturně - společenská komise

Předseda: Jitka Havlíková
Členové: Libor Bryknar
PhDr. Miroslava Gajzlerová
Ladislav Hlubuček
MgA. Martin Hlubuček
Ing. Alena Kortanová
Mgr. Eva Lédlová
Ernesto Malafarina
Dagmar Sobotková

 

Zápisy z jednání komise:

Jednání konané dne 31. 3. 2016

Jednání konané dne 19. 9. 2016 

Jednání konané dne 3. 4. 2017