Formuláře

Formuláře odboru územního plánování a regionálního rozvoje Železný Brod v elektronické podobě

Název formuláře
1. Žádost o pronájem pozemku rtf pdf
2. Žádost o prodej pozemku rtf pdf
3. Žádost o zřízení věcného břemene rtf pdf
4. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy rtf pdf
5. Vyjádření k územnímu souhlasu rtf pdf
6. Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití rtf pdf
7a. Návrh na pořízení změny územního plánu rtf pdf
7b. Návrh na pořízení změny územního plánu - verze k elektronickému vyplnění doc
8a. Žádost o poskytnutí půjčky z "Fondu na zlepšení úrovně bydlení" doc
8b. Pravidla "Fondu na zlepšení úrovně bydlení" pdf