E-podatelna

Elektronická podatelna

Preambule

Dle nařízení vlády ČR č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zřizuje Město Železný Brod elektronickou podatelnu.

Příjem písemností

1. Elektronická podatelna je určena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě, opatřených zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

2. Podání elektronických písemností může být učiněno:

  • přímým předáním na technickém nosiči dat.

3. Příjem písemností probíhá automatizován celých 24 hod.

4. Podatelna přijímá písemnosti ve formátech:

RTF - Rich Text Format
HTML - HyperText Markup Language
PDF - Portable Document Format (Adobe Acrobat File)
TXT - prostý text
DOC - dokument aplikace MS WORD
XLS - sešit aplikace MS EXCEL
ZFO - Software602
Příjem v ostatních formátech je omezen technickými možnostmi podatelny.