Pojďte s námi za dechovkou - sobota 6. října od 14 hodin

home > Občan > Kultura, sport a spolky > Informační a kulturní středisko > Městské akce > Pojďte s námi za dechovkou - sobota 6. října od 14 hodin

Posezení dříve nerozených při dechové hudbě v restauraci Sport v Železném Brodě.

Pořádá Město Železný Brod.