Problémy s rušením televizního příjmu

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Problémy s rušením televizního příjmu
23.02.2017
V poslední době se v našem městě častěji vyskytují problémy s rušením televizního příjmu.

Jedná se většinou o technické problémy způsobené blízkostí kmitočtů pro televizní signál a kmitočtů pro operátory. V případě potíží se koncoví uživatelé mohou obrátit na Český telekomunikační úřad. Na webových stránkách www.ctu.cz si najdou oddíl Rádiové spektrum, odkaz Rušení DVB-T, kde vyplní elektronický formulář pro oznámení o rušení televizního příjmu. Mohou zde rovněž najít kontakt na osobu mající tuto problematiku na starosti v dané oblasti. V obou případech bude oznámení posouzeno a s koncovým uživatelem bude dohodnut další postup.

Doporučujeme, aby jednotliví koncoví uživatelé neodkládali řešení tohoto problému, neboť určitě bude vhodnější řešit najednou rušení televizního signálu např. pro celou ulici nebo část města.

 

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta