Místní akční plán rozvoje vzdělávání

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Místní akční plán rozvoje vzdělávání
30.03.2017
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Železný Brod (zkráceně MAP Železnobrodsko) je rozsáhlý projekt MŠMT probíhající v rámci celé České republiky na území jednotlivých obcí s rozšířenou působností (ORP), v ORP Železný Brod probíhá od května 2016 do dubna 2018.

Týká se předškolního, základního, volnočasového a neformálního vzdělávání, kde spolupracují zřizovatelé, jednotlivé ZŠ, MŠ, volnočasové instituce a zainteresovaná veřejnost. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního a základního vzdělávání na území ORP a vytvoření platformy pro spolupráci. V průběhu práce na projektu vzniknou nová partnerství mezi zřizovateli, jednotlivými školami a školkami a dalšími poskytovateli vzdělávacích aktivit. Výstupem projektu bude Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Železný Brod na období 2016–2023, včetně Strategického rámce, který popíše investiční a neinvestiční priority odrážející charakter vzdělávacích potřeb na území ORP do roku 2023. Projekt reaguje na plošně přetrvávající nedostatečnou komunikaci, spolupráci a vzájemnou podporu mezi jednotlivými aktéry v území na úrovni mateřských a základních škol. MAP bude dokumentem, který zajistí provázanost dosavadních strategických materiálů a bude směřovat k naplnění dosavadních a nových cílů. Další úrovní MAP bude konkretizace jednotlivých strategických rozvojových záměrů a to do úrovně každého jednotlivého vzdělávacího zařízení v MŠ, ZŠ a školských zařízení ve správním obvodu ORP. Velmi cenným podkladem budou výstupy z osobních jednání na úrovni pedagogické veřejnosti, rodičovské veřejnosti, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání se zajištěním komunitního projednání zjištěných potřeb a záměrů. MAP bude také sloužit jako podklad pro zaměření podpory z OP VVV a IROP.

V území ORP Železný Brod realizuje celý projekt MAS Achát, z. s. (kontakty: , tel: 608 335 850, www.mas-achat.cz). Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./0.0./15.005/0000299.

 

za realizační tým manažer projektu Ing. Jindřich Jeníček