Město má nového pomocníka pro svoz bioodpadu

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Město má nového pomocníka pro svoz bioodpadu
23.10.2015

 

Technické služby města Železný Brod uspěly se žádostí o dotaci na pořízení nového vozidla pro svoz bioodpadu. Součástí projektu je pořízení svozového vozidla a kontejnerů, ve kterých bude bioodpad svážen. Cílem záměru bylo zefektivnění svozu a manipulace s bioodpadu a zlepšení stavu technického vybavení Technických služeb.

Po přidělení dotace byla vypsána veřejná zakázka, jejímž vítězem se stala firma Unikont group s.r.o., jež nabídla vozidlo typu Multicar 4×4, na kterém je namontovaný tzv. natahovák kontejnerů. Celková cena za dodávku vozidla a 7 kontejnerů je 3 253 690 Kč vč. DPH.

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 21. 9. 2015 poskytnutí na koupi tohoto vozidla návratnou finanční výpomoc, jelikož Technické služby v současné době nedisponují dostatečnými volnými prostředky. Vzhledem k tomu, že se společnosti podařilo uspět se žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, půjčka bude bez problémů splacena. Město se snaží tímto krokem zvýšit efektivnost svozu bioodpadu, který jsme dle letošní novely zákona o odpadech povinni zajistit.

Popřejme Technickým službám mnoho šťastných kilometrů s novým pomocníkem!

 

Mgr. František Lufinka, starosta                                                        Mgr. Ivan Mališ, místostarosta