Kompostováním přispějeme k ochraně životního prostředí

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Kompostováním přispějeme k ochraně životního prostředí
14.01.2016
Děkujeme, že kompostujete!

V rámci projektu Zefektivnění nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem ve Městě Železný Brod, podpořeného z Operačního programu Životní prostředí, bylo pro Město Železný Brod v závěru roku 2014 pořízeno celkem 300 ks kompostérů. Kvůli vysokému zájmu o kompostéry byla v první polovině roku 2015 podána další žádost, tentokrát společně s obcemi Držkov, Jílové u Držkova, Loužnice, Radčice a Vlastiboř a bylo pořízeno dalších 300 kompostérů pro občany všech zúčastněných obcí. Problematika bioodpadů je v obcích řešena různým způsobem. V případě svědomitého kompostování můžeme snížit produkci CO2, který se podílí na vzniku skleníkového efektu až o 16 116,68 kg/rok (zdroj: Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú., certifikát zde). Pokud totiž bioodpad kvalitně zkompostujeme, tak velká část uhlíku zůstává vázána v kompostu a následně v půdě, čímž je výrazně snižována produkce skleníkových plynů.

Všem občanům, kteří kompostéry aktivně využívají, tímto velmi děkujeme!

 

Mgr. František Lufinka, starosta
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta