Hejtmanský den v Železném Brodě

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Hejtmanský den v Železném Brodě
09.02.2017
Od návštěvy hejtmana Libereckého kraje uběhl týden. Pojďme se v krátkosti ohlédnout, jak vše probíhalo.

Hejtman Martin Půta navštívil ve čtvrtek 2. února 2017 v rámci svého putování po městech kraje i Železný Brod. Celý den započal ranním přivítáním na radnici, a poté už za doprovodu vedení města následovala první prohlídka na Základní škole Školní. Zde pan hejtman mohl zhodnotit vybavenost učeben a pohovořit se žáky i učiteli. Ve výstavním prostoru J. Brychtové a S. Libenského byly k vidění skvostné tavené plastiky, přičemž pana hejtmana zaujaly křišťálové lustry dříve zdobící Hotel Praha a jejich možné budoucí využití v nové budově Evropského domu v Liberci. Program pokračoval návštěvou sklářské školy, kde byla v nedávné době vyměněna všechna okna a začíná se přestavovat školní obchod. Pan hejtman byl potěšen stavebním i finančním výsledkem rekonstrukce a podpořil plánovaný koncept nových vitrín. Pokračovalo se v budově domova mládeže, jelikož by zde město mělo ve spolupráci s krajem v r. 2018 provést sdruženou investici ve výši více jak 45 mil. Kč a přestěhovat do těchto prostor základní uměleckou školu. 

Oběd v Hotelu Veselý proběhl spolu se starosty ORP Železný Brod a diskuze se zaměřovala především na opravy místní infrastruktury. Zázemí své firmy představila panu hejtmanovi rodina Halamových, která historicky utvářela tradici sklářské výroby ve městě. Před závěrečnou besedou s občany o aktuálním dění v Libereckém kraji proběhla ještě prohlídka Městské galerie Vl. Rady. Zde byl představen projekt partnerství měst nesoucích ve svém názvu „Brod“, který stojí na pilíři fotografické soutěže. Jako dar od starosty obdržel pan hejtman dílo Agnieszky Leśniak - Banasiak, které vzniklo v rámci mezinárodního sklářského sympozia - Letní sklářská dílna v r. 2014. Ve výběru daru je skryto symbolické poděkování za podporu festivalu Skleněné městečko, který se každoročně koná pod hejtmanskou záštitou a rovněž je krajem i finančně dotován.

 

Závěrem je na místě poděkovat panu hejtmanovi za návštěvu a za upřímný zájem o dění v našem městě.

 

Za Město Železný Brod

Ing. Jitka Kolová, sekretariát starosty

 

Podrobný fotoreport naleznete na FB stránce Libereckého kraje zde.