Greenway Jizera

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Greenway Jizera
01.07.2016
Informace o pokračování projektu.

Cyklostezka je v úseku "Spálov - Líšný" rozdělena na 3 části:

1. část

Úsek „Spálov - Jiráskovo nábřeží“ je ve fázi zpracování návrhu nové lávky přes řeku Jizeru naproti tenisu. Stávající lávka je ve velmi špatném technickém stavu a její rekonstrukce je v tuto chvíli prioritou. Ve fázi příprav je i průběh cyklostezky po Jiráskově nábřeží.

2. část

Úsek „Silniční most - bývalá vlečka do Kolory“. Po složitých jednáních s Povodím Labe a zapracování jejich podmínek při zachování cyklostezky na levém břehu se jeví tato varianta jako moc drahá (odhad cca 35 mil. Kč). Druhou variantou je vybudování lávky pro pěší a cyklisty v prostoru provizorního mostu (stál zde při nedávné rekonstrukci mostu hlavního) a umístění stezky na pravý břeh Jizery. Proběhlo jednání s vlastníky bývalé vlečky a pozemků na pravém břehu Jizery, kteří slíbili spolupráci při umístění stavby v tomto složitém terénu. Předpokládané náklady na tuto variantu jsou cca 23 mil. Kč.

3. část

Úsek „Vlečka - Líšný“ je ve fázi zpracování projektové dokumentace. Probíhají náročná jednání o jeden sporný pozemek, který je zatím ve vlastnictví cca 25 majitelů a Město z tohoto pozemku potřebuje přibližně 3 000 m² pásu při řece.

Vyvíjíme maximální úsilí, aby se projekt mohl dostat do další fáze. Za našeho působení ve funkci proběhlo již mnoho jednání s dotčenými subjekty s cílem naleznout řešení akceptovatelná pro všechny strany. Cyklostezku vnímáme jako stěžejní prvek, který by významně napomohl k rozvoji turistického i podnikatelského ruchu ve městě, jelikož by to byla naše spojnice s Českým rájem. Věříme, že se vše vydaří, musíme však být trpěliví a pokračovat v tlaku. Bohužel se během několika uplynulých let promarnila doba, kdy byla realizace cyklostezek podporována v dotačních titulech. Stavba je velmi finančně náročná a bez možnosti čerpání peněz ji z vlastních zdrojů Město bude těžko realizovat.

 

Mgr. František Lufinka, starosta

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta