Dotační programy Města Železný Brod na rok 2017

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Dotační programy Města Železný Brod na rok 2017
08.02.2017
Příjem žádostí bude probíhat od 9. 3. 2017 do 22. 3. 2017.

Zastupitelstvo města Železný Brod na svém zasedání dne 6. 2. 2017 schválilo znění dotačních programů města Železný Brod pro rok 2017. Jedná se o 3 programy: Program podpory sociálních služeb, Program podpory sportu a tělovýchovné činnosti a Program podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže.

O dotaci z těchto programů mohou žádat fyzické i právnické osoby s povinností určité finanční spoluúčasti a podpisem veřejnoprávní smlouvy. Žádosti o dotaci z těchto programů budou přijímány ve dvou termínech. První termín je od 9. 3. 2017 do 22. 3. 2017 a druhý termín je od 4. 9. 2017 do 15. 9. 2017. Žádosti o dotaci budou přijímány na předepsaném formuláři na podatelně Městského úřadu v Železném Brodě. Před vyplněním samotné žádosti je nutné si přečíst příslušný program, v jehož rámci bude žádost o dotaci podána.

Další informace o podmínkách jednotlivých programů, předepsaný formulář žádosti a vzor veřejnoprávní smlouvy naleznete zde.

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na místostarostu města – tel. 483 333 920, e-mail: nebo na vedoucí finančního odboru – tel. 483 333 922, email: .

 

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo města Železný Brod na svém zasedání dne 1. 2. 2016 schválilo znění dotačních programů města Železný Brod pro rok 2016. Jedná se o 3 programy: Program podpory sociálních služeb, Program podpory sportu a tělovýchovné činnosti a Program podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže.

O dotaci z těchto programů mohou žádat fyzické i právnické osoby s povinností určité finanční spoluúčasti a podpisem veřejnoprávní smlouvy. Žádosti o dotaci z těchto programů budou přijímány ve dvou termínech. První termín je od 10. 3. 2016 do 24. 3. 2016 a druhý termín od 1. 9. 2016 do 15. 9. 2016. Žádosti o dotaci budou přijímány na předepsaném formuláři na podatelně Městského úřadu v Železném Brodě. Před vyplněním samotné žádosti je nutné si přečíst příslušný program, v jehož rámci bude žádost o dotaci podána.

Další informace o podmínkách jednotlivých programů, předepsaný formulář žádosti a vzor veřejnoprávní smlouvy naleznete zde. V případě dalších dotazů se můžete obrátit na místostarostu města nebo na vedoucí finančního odboru.

 

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta