2. termín výzev městských dotačních programů

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > 2. termín výzev městských dotačních programů
05.09.2016
Příjem žádostí probíhá do 15. 9. 2016.

Znovu upozorňujeme všechny potencionální žadatele, že 2. kolo příjmu žádostí o finance z jednotlivých městských dotačních programů probíhá podle zastupitelstvem města schválených znění těchto programů v termínu od 1. 9. 2016 do 15. 9. 2016 včetně. Zájemci vyplní příslušný formulář v souladu s obsahem patřičného programu. Upozorňujeme tedy na nutnost přečíst si vybraný program před vyplněním formuláře žádosti!!! Žádost se následně podává výhradně přes podatelnu Městského úřadu.

Znění všech programů a formulář žádosti lze nalézt zde.

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta