Prohlídka řešené lokality

home > Občan > Příležitosti a nabídky > Malé náměstí > O soutěži > Prohlídka řešené lokality
15.11.2011
Prohlídka řešené lokality se uskuteční v pondělí 21. listopadu 2011 v 10.00 hod. Srat účastníků je na Malém náměstí v Železném Brodě.

Nezapomeňte se do 21. 11. 2011 do 9.00 nahlásit na e-mail .