Živý Betlém

03.01.2014
Akce se konala 21. prosince na náměstí 3. května před radnicí. Následovalo putování za hvězdou k modlitebně Jednoty bratrské, kde se všichni shledali s Marií, Josefem a Ježíškem. Při této příležitosti místní skauti rozdávali betlémské světlo. Foto: Petr Červa