Muzejní noc

27.05.2011
V letošním roce se muzeum poprvé zapojilo do Festivalu muzejních nocí. V pátek 27. května 2011 bylo muzeum otevřeno pro veřejnost v netradičním čase od 18:30 do 23:00 hodin. Nabídky prohlédnout si sklářskou expozici na náměstí s doprovodným programem využilo 74 návštěvníků. Z toho 24 osob se zúčastnilo výtvarné dílny - tvorba z polymerové hmoty Fimo.